Een dagje in Maatjes

08.15       De poort gaat open
     
08.30   Lesblok 1 (L.S. + K.S.)
     
10.10    Speeltijd L.S. 
10.30    Speeltijd K.S. 
     
10.25    Lesblok 2 L.S. 
10.45    Lesblok 2 K.S. 
     
12.05    Einde van de voormiddag - Middagpauze 
13.05    De poort gaat terug open
     
13.20    Lesblok 3 (L.S. + K.S.) 
     
14.10    Speeltijd L.S. 
14.30   Speeltijd K.S.
     
14.25   Lesblok 4 L.S.
14.45   Lesblok 4 K.S.
     
15.15   Einde van de lesdag
     
15.30    Vertrek Stekelbeesrij